Consent

Cookies

This page use only the cookies needed to make your browser work i.e. identifying your browser to be able to present the site in a legible manner.

Denna hemsida använder enbart de ‘kakor’ som krävs för att presentera hemsidan på bästa sätt i din webbläsare.

GDPR – We respect your privacy

Any personal information sent to us regarding reservations and other inquiries are not stored longer than necessary.
When contacting us via email, we make sure this information is deleted as soon as your reservation or inquiry has been taken care of.

All personlig information som skickas till oss gällande reservationer och övriga frågor lagras aldrig längre än nödvändigt.
När du kontaktar oss via epost säkerställer vi att din information raderas så fort din reservation eller förfrågan har tagits om hand.